CONTEXT LIPSĂ | Centralele termice pe gaz ar putea fi interzise în România din 2029


CONTEXT LIPSĂ | Centralele termice pe gaz ar putea fi interzise în România din 2029

Publicat vineri 19 mai 2023 la 16:12

Screenshot 2023-06-16 at 17.25.38.png

(*Captură ecran 19.05.2023)

Factual.ro

La finalul lui aprilie 2023, mai multe site-uri de presă și conturi de Facebook preluau o informație, avertizând că Uniunea Europeană interzice centralele de apartament din anul 2029, inclusiv în România.

Subiectul a reapărut în spațiul public pe fondul celei de a 7-a ediții a Just Transition Platform Conference de la finalul lunii aprilie a acestui an, respectiv  25 – 27 aprilie 2023. Întâlnirea a avut printre subiecte,  tranziția Europei către o economie durabilă, neutră din punct de vedere climatic. 

Raportul întâlnirii nu a fost încă publicat. 

În ultimii ani, Uniunea Europeană și-a creat un obiectiv țintă: cel de a lua măsuri pentru scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel până în 2030 Comisia Europeană vrea să reducă gazele cu efect de seră cu până la 40%- 55% față de nivelul emisiilor din 1990, pe fondul schimbărilor climatice.  Despre emisiile de gaze cu efect de seră: dioxidul de carbon, metanul, Factual.ro a explicat mai multe aici, în contextul altei verificări. 

Parlamentul European, la propunerea Comisiei Europene, a adoptat în martie 2023 un text care prezintă amendamentele referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor unde la punctul 4, litera b scrie: 

,,Statele membre pot adopta noi stimulente și fonduri pentru a încuraja trecerea de la sistemele de încălzire și răcire pe bază de combustibili fosili la sistemele bazate pe combustibili nefosili, însoțite de investiții în locuințe care ameliorează eficiența energetică.  (…)

(4a)  Statele membre stabilesc cerințe pentru a se asigura că, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic, clădirile nerezidențiale sunt echipate cu sisteme de automatizare și de control ale clădirilor, după cum urmează: (…) până la 31 decembrie 2029, clădirile nerezidențiale cu o putere nominală utilă pentru sistemele de încălzire, sistemele de răcire sau sistemele combinate de încălzire și ventilare a spațiilor de peste 70 kW.” 

La punctul 17, al textului consolidat, precizează că la ,,aplicarea metodologiei comparative, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că măsurile de eficiență energetică la nivelul clădirilor nu includ măsuri care implică utilizarea combustibililor fosili în clădirile noi, luând în considerare în același timp o serie de opțiuni, cum ar fi furnizarea de energie din surse regenerabile la fața locului, incluzând, în special, pompele de căldură și tehnologiile solare, prin intermediul consumului propriu de energie din surse regenerabile, al consumului propriu în comun de energie, al utilizării în comun a energiei sau al furnizării de energie din surse regenerabile de la o comunitate energetică, de energie din surse regenerabile și provenită din deșeuri de la un sistem eficient de încălzire și răcire centralizate la nivel de district”, conform textului  adoptat

Tot în luna martie 2023 Parlamentul European a adoptat un proiect care prezintă niște criterii după care vor trebui construite noile clădiri. Acestea ar trebui să aibă emisii de gaze cu efect de seră 0.

,,Toate clădirile noi ar trebui să aibă emisii zero începând cu 2028, cu excepția clădirilor noi ocupate, exploatate sau deținute de autoritățile publice, pentru care termenul ar fi anul 2026. Toate clădirile noi ar trebui să fie echipate cu tehnologii solare până în 2028, dacă acest lucru este posibil tehnic și fezabil economic. 

În cazul clădirilor rezidențiale care fac obiectul unor renovări majore, termenul ar fi anul 2032.

Clădirile rezidențiale ar trebui să se încadreze cel puțin în clasa de performanță energetică E până în 2030 și D până în 2033, pe o scară de la A la G. Litera G corespunde unei proporții de 15 % care cuprinde clădiri cu cele mai slabe performanțe din parcul imobiliar național al unui stat membru. Clădirile nerezidențiale și publice ar trebui să atingă aceleași standarde până în 2027 și, respectiv, 2030.

Statele membre vor stabili măsurile necesare pentru a atinge aceste obiective în planurile lor naționale de renovare”, conform comunicatului publicat de Parlamentul European.

Așadar, clădirile nou-construite nu ar mai putea fi dotate cu centrale termice pe gaz sau alți combustibili fosili, în timp ce proprietarii apartamentelor deja dotate cu astfel de sisteme de încălzire vor primi compensații pentru înlocuirea acestora. Termenele de conformare cu aceste cerințe sunt de câțiva ani.

Poluezi, plătești

În același context al dezbaterilor cu privire la schimbările climatice și ce măsuri poate aplica Uniunea Europeană și statele membre pentru a-și atinge obiectivele, este publicat și  pachetul legislativ – Pregătiți pentru 55  – este un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației UE și de punere în aplicare pentru a atinge obiectivul de a reduce gazele cu efect de seră, cu cel puțin 55% până în anul 30.  

Pe același subiect, ca formă de descurajare a instalării centralelor termice, România va plăti din anul 2027 o taxă de carbon, de până la un leu, pe unitate de măsură a combustibililor fosili la centralele de apartament și autovehicule. Această taxă de carbon va contribui la Fondul social climatic

În România cadrul legislativ care reglementează utilizarea centralelor termice  este prevăzut la legea serviciului public de alimentare cu energie termică Legea nr. 196 din 12 iulie 2021.

Unele țări au început deja să interzică centralele termice, printre care Germania, dar și orașe din Statele Unite ale Americii, precum New York.   

O lege, un anunț clar care interzice vânzarea centralelor de apartament din 2029, încă nu există, în ciuda proiectelor și amendamentelor publicate până acum.

Acest articol a fost publicat de Factual.ro.

BROD