Sunt interzise centralele de apartament, începând cu 1 ianuarie 2024?


Sunt interzise centralele de apartament, începând cu 1 ianuarie 2024?

Publicat miercuri 8 noiembrie 2023 la 19:55

centrale apartament.png

*Captură ecran, Facebook

Factual.ro

Interzice Uniunea Europeană centralele de apartament? Cât de mult îi afectează măsura pe românii care vor să își schimbe centralele? Ce se întâmplă cu cei care locuiesc la casă? Toate aceste întrebări au fost speculate în sens eurosceptic de unele surse, cu referire la o directivă europeană care reglementează montarea centralelor de apartament. Întrebările fără răspuns îi lasă pe oameni cu teama că nu vor mai avea cu ce se încălzi sau că vor fi nevoiți să se rebranșeze la centrale vechi, de cartier.

 

https://www.factual.ro/wp-content/uploads/2023/11/Screenshot-2023-11-08-at-13.01.25.png

Afirmaţii similare circulă în mass-media din România începând cu primăvara acestui an. În mai 2023, Factual.ro a explicat o informaţie potrivit căreia Uniunea Europeană ar putea interzice centralele termice pe gaz, din 2029. 


Context 

Există într-adevăr discuții mai vechi referitoare la interzicerea centralelor, însă fără o materializare concretă. Recent, Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat că problema centralelor nu mai reprezintă un interes pentru autorităţi.

Potrivit Strategiei energetice a României 2022-2030, o treime din locuințele României (aproape 2,5 milioane) se încălzesc direct cu gaz natural, folosind centrale de apartament. Însă, deşi pune accent pe eficientizarea energetică, strategia nu prevede scoatere centralelor termice din uz.

Până la acest moment, un singur oraş din România interzice centralele de apartament, şi anume, Clujul. Aprobată în 18 ianuarie 2022, Hotărârea Consiliului Local interzice montarea instalaţiilor individuale de gaz pentru încălzire/apă caldă menajeră la clădirile noi cu mai mult de şase unităţi locative. 

analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă, subliniază faptul că opt țări europene au început deja procesul de interzicere a utilizării centralelor pe gaz în clădiri: Danemarca, Norvegia, Olanda, Franţa, Austria, Germania, Marea Britanie şi Belgia. Pe de altă parte, înlocuirea tuturor centralelor pe gaz are în vedere mai mulţi factori printre care numărul mare de centrale existente, cheltuielile care privesc înlocuirea lor şi gradul redus de izolare al locuinţelor.

Cert este că nu există o reglementare care să interzică centralele de apartament din 2024. Această informaţie este FALSĂ.


Directiva europeană

Comisia Europeană a prezentat, în urmă cu mai bine de doi ani (iulie 2021), pachetul Pregătiți pentru 55, un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE. „Pregătiți pentru 55” se referă la reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. 

Potrivit informaţiilor oficiale, pachetul legislativ joacă un rol important în materializarea Pactului Verde European și a planului REPowerEU. Despre obiectivele Pactului Ecologic European, sursele regenerabile de energie şi PNRR, Factual.ro a explicat mai multe, în contextul altei verificări.

Anul acesta, în 25 iulie 2023, ca parte a procesului de revizuire legislativă, Consiliul a adoptat Directiva reformată privind eficiența energetică (UE) 2023/1791, care se referă la eficiența energetică. Actul normativ prevede noi dispoziţii, ce implică reducerea consumului final de energie la nivelul UE cu 11,7%, până în 2030. În septembrie 2023, Directiva a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, intrând deja în vigoare.


Ce modificări principale aduce Directiva UE privind eficienţa energetică?

Printre dispoziţiile care vor facilita realizarea neutralității climatice până în 2050 se numără:

  • Statele membre UE sunt încurajate să recunoască principiul „eficiența energetică înainte de toate” drept un element esențial și o considerație prioritară în viitoarele decizii privind investițiile în infrastructura energetică, 
  • Stabilirea unui obiectiv de eficiență energetică la nivelul UE de 11,7% pentru 2030. Astfel, directiva instituie obligația ca statele membre să asigure în mod colectiv o reducere suplimentară a consumului final de energie și a consumului de energie primară,
  • Pentru a se conforma obiectivului privind consumul final de energie, UE instituie un nou prag anual de reducere cu 1,9% a consumului de energie pentru sectorul public. Obligația poate fi îndeplinită prin reducerea consumului final de energie din orice domeniu al sectorului public, inclusiv transporturi, clădiri publice, asistență medicală, amenajarea teritoriului, gestionarea apei și epurarea apelor uzate, canalizarea și epurarea apei, gestionarea deșeurilor, încălzirea și răcirea centralizată, distribuirea, furnizarea și stocarea energiei, iluminatul public, planificarea infrastructurii, educația și serviciile sociale. 
  • Decarbonizarea completă a sistemului de termoficare și răcire centralizat până în 2050. Prin urmare, începând cu 2030, orice utilizare a altor combustibili fosili va fi interzisă pentru noile capacități de generare a căldurii în astfel de instalaţii.
  • Deoarece clădirile sunt considerate depozite de resurse cu emisii ridicate de carbon timp de mai multe decenii, este necesar a fi acordată mai multă atenţie renovării acestora, în conformitate cu noul plan de acțiune pentru economia circulară. Ţinând cont de obligația privind economiile de energie stabilită prin directivă, renovarea aprofundată a clădirilor reprezintă un obiectiv pe termen lung, cu rol în obţinerea unor imobile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Acţiunile care vizează renovarea clădirilor pot include diverse măsuri precum înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili și, în același timp, îmbunătățirea structurii clădirilor. Prin urmare, se urmăreşte satisfacerea cererii de încălzire dintr-o sursă de energie fără emisii de carbon.
  • Definirea noţiunii de „sărăcie energetică”. Ţinând cont de această dispoziţie, măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice se vor aplica cu prioritate faţă de persoanele afectate de sărăcie energetică, clienții vulnerabili, gospodăriile cu venituri mici. 

Ca atare, Directiva UE privind eficienţa energetică nu interzice centralele de apartament. Actul normativ vorbeşte despre posibilitatea statelor membre de a înlocui sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili, la nivelul imobilelor în scopul reducerii consumului de energie. Până la acest moment, nu există un text de lege care să instituie o dispoziţie potrivit căreia, începând cu 2024, centralele termice pe gaz nu vor mai putea fi folosite în România.

În fapt, la nivelul UE, există state care au început să interzică centralele termice de apartament, printre care Germania, unde a fost aprobat un proiect de lege privind scoaterea din utilizare a sistemelor de încălzire cu petrol și gaz, începând cu 2024.

Acest articol a fost publicat de Factual.ro.

BROD