FALS | Sursele alternative de energie NU sunt mai poluante decât combustibilii fosili


FALS | Sursele alternative de energie NU sunt mai poluante decât combustibilii fosili

Sursa afirmației : Facebook

FALS

Publicat miercuri 17 mai 2023 la 14:59

BROD  Covers Articole.png

*Captură ecran 17.05.2023

Factual.ro

Un utilizator Facebook a publicat un videoclip despre sursele alternative de energie. Utilizatorul susține că sursele alternative nu sunt o soluție la reducerea poluării și că producerea unor mijloace energetice alternative are drept efect generarea unei mase mari de deșeuri:

„Nota mea: astfel se prezintă, de fapt, situația resurselor energetice care asigură funcționarea societății în această etapă de dezvoltare.

În concluzie: sursele alternative reprezintă un procent infim și dezvoltarea lor în continuare ar fi incomparabil mai costisitoare și mai puțin fiabilă decît sursele clasice (petrol, gaze, cărbune, resurse nucleare).

Marota „energiei alternative inepuizabile, nepoluante, care protejează mediul și opresc încălzire globală” este un moft manipulator al unor minți bolnave, lipsite de profunzime și de privirea în perspectivă. De fapt exploatarea și prelucrarea minereurilor necesare producerii mijloacelor energetice solare și eoliene și a surselor pentru mașinile electrice, precum și reciclarea lor produc mai multe deșeuri periculoase pentru mediu (și pentru om) decît orice sistem clasic de utilizare a resurselor energetice”.

Potrivit postării, sursele alternative de energie sunt mult mai costisitoare decât sursele de energie clasice pentru că, la fabricarea infrastructurii necesare pentru producerea energiei alternative (mijloace energetice solare și eoliene sau a materialelor folosite la mașinile electrice), se exploatează minereuri care produc mai multe deșeuri periculoase pentru om și mediu decât la folosirea unui sistem clasic de generare a energiei. 

https://www.factual.ro/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-17-at-14.57.11.png
*Captură ecran 17.05.2023

Ce este energia alternativă?

Combustibilii fosili (petrol, cărbune și gaze naturale) sunt cea mai comună sursă pentru generarea energiei, dar și cea mai poluantă. Prin urmare, energia care este produsă din altă sursă decât combustibilii fosili, este numită energie alternativă. Cu alte cuvinte, energia alternativă este orice cantitate de energie derivată din surse de combustibili nefosili (apă, vânt sau soare), iar utilizarea acesteia are un impact scăzut asupra mediului. 

Energia regenerabilă și sursele alternative de energie sunt sinonime?

Sursele alternative de energie au aproximativ aceeași explicație ca sursele regenerabile de energie, dar între ele este o diferență sesizabilă. 

Prin definiție, sursele regenerabile de energie sunt derivate din surse naturale ale Pământului, cum ar fi soarele, apa și vântul. Spre deosebire de combustibilii fosili, această reînnoire continuă pe cale naturală, le face inepuizabile, dar unele surse alternative de energie sunt epuizabile, prin urmare, ele nu sunt și regenerabile. Spre exemplu, materialul folosit în centralele nucleare pentru a crea fisiunea nucleară este de obicei un tip rar de uraniu, care nu este regenerabil, deși energia nucleară este considerată alternativă (dar nu și ecologică). Un alt exemplu este energia din biomasă, care se bazează pe materii prime din biomasă (instalații care sunt procesate și arse pentru generarea de energie electrică – o explicație de la CNN, aici). 

Sunt sursele alternative de energie mai costisitoare decât sursele de energie clasice?

Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) servește drept platformă principală pentru cooperare internațională în ceea ce privește transformarea sistemului energetic global. 

Francesco La Camera, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, a transmis, pentru raportul care conține costurile de generare a energiei din surse regenerabile în 2020, că sursele de energie regenerabilă sunt din ce în ce mai ieftine. Acest infografic arată o scădere a costurilor de folosire a energiei solare și eoliene, fiind mai ieftine decât cea mai accesibilă opțiune de cărbune:

https://www.factual.ro/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-17-at-14.58.40.png

Cu alte cuvinte, pe o piață liberă, cu cât există mai multă energie produsă din surse alternative, cu atât costurile ei scad.

În raportul din anul 2021, acesta fiind și cel mai recent publicat pe site-ul agenției, se menționează provocările pe care creșterea prețurilor mărfurilor și a lanțului de aprovizionare le au asupra costurilor generale ale energiei regenerabile. Însă, în comparație cu creșterile de preț ale combustibililor fosili, două din trei resurse de energie regenerabilă nou instalată au avut costuri mai mici decât cea mai ieftină opțiune pe combustibili fosili din G20. 

https://www.factual.ro/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-17-at-15.00.29.png
 

Care este impactul asupra mediului, comparativ?

Un articol al MIT (Institutul de Tehnologie din Massachusetts, una dintre instituțiile de cercetare cele mai importante din SUA), care citează un raport al IEA (International Energy Agency, trad. Agenția Internațională pentru Energie), arată că, în 2021, peste 7,5 miliarde de tone de cărbune au fost extrase în lume. Estimările IEA arată că, până în 2040, cantitatea totală de minerale necesare pentru tehnologii regenerabile va fi de sub 30 milioane de tone. Deci considerabil mai mică decât toată cantitatea de cărbune extrasă într-un singur an.  

În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră generate de extracția de cărbune, comparativ cu extracția mineralelor necesare pentru regenerabile: este cert că mineritul cărbunelui este asociat cu emisii semnificative de gaze cu efect de seră pe parcursul întregului ciclu de viață, inclusiv extracția, transportul, prelucrarea și arderea acestuia, cu un impact negativ major asupra mediului și sănătății populației. În schimb, emisiile rezultate din exploatarea minieră pentru energiile regenerabile sunt mai mici, și numai dacă luăm în considerare că tehnologiile regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în fază operațională, așa cum arată și acest raport ONU. Panourile solare și turbinele eoliene generează energie electrică fără emisii directe de CO2, compensând emisiile asociate producției și exploatării lor. 

https://www.factual.ro/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-17-at-13.24.28.png
Graficul de mai sus arată impactul asupra mediului, generat de diferitele tipuri de surse folosite pentru producerea energiei și este inclus în raportul ONU citat. Calculele arată o diferență mare între emisiile de gaze cu efect de seră produse de exploatarea cărbunelui, comparativ cu sursele regenerabile.

Nu este de ignorat nici că orice exploatare minieră are într-adevăr un impact asupra mediului și populației, însă, dacă intervin măsuri de eficientizare a procesului de extracție, măsuri pentru limitarea impactului asupra mediului, intensificarea practicilor de reciclare pentru mineralele necesare tehnologiilor regenerabile, acest proces poate deveni mai puțin dăunător decât cel pentru combustibili convenționali.   

Concluzie

Folosirea surselor alternative de energie este în creștere, iar costurile folosirii acesteia sunt în scădere. Postarea utilizatorului Facebook este FALSĂ și încurajează discursul public împotriva utilizării surselor de energie alternativă ca ajutor pentru combaterea schimbărilor climatice.

Acest articol a fost publicat de Factual.ro.

BROD