FALS | George Simion (Președinte AUR): „În Parlamentul European s-a votat Regulamentul care obligă România să primească migranți”


FALS | George Simion (Președinte AUR): „În Parlamentul European s-a votat Regulamentul care obligă România să primească migranți”

Sursa afirmației : Facebook

FALS

Publicat duminică 19 mai 2024 la 22:40

432054042_966084938220278_7331767733965133403_n.jpg

Sursa foto: Facebook

Factual.ro

CONTEXT

Pe 11 aprilie, președintele partidului AUR, George Simion, a scris pe Facebook că în Parlamentul European s-a votat un regulament care „obligă România să primească migranți” și că „trebuie să le asigurăm locuințe și alte facilități”. În comentarii, Simion a atașat și un link spre un articol publicat pe site-ul stiripesurse.ro despre faptul că PE a adoptat zece acte legislative pentru a reforma politica de migrație și azil a Uniunii, prin care statele membre ar împărți „povara migranților”. 

CE VERIFICĂM?

Ce presupun actele adoptate în Parlamentul European.

VERIFICARE

Deputații din Parlamentul European (PE) au adoptat pe 10 aprilie noul Pact privind Migrația și Azilul, care este format din zece acte legislative. Conform PE, pachetul legislativ va intra în vigoare abia după ce va fi aprobat oficial de Consiliul European și cele zece acte vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentele se vor aplica după doi ani de la aprobare. 

Cele zece texte adoptate în Parlamentul European sunt următoarele: 

  1. Textul acordului asupra Regulamentului privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație 
  2. Textul acordului privind situațiile de criză și de forță majoră 
  3. Textul acordului asupra Regulamentului privind procedura de screening
  4. Textul acordului asupra Regulamentului privind screeningul resortisanților țărilor terțe la frontierele externe (regulamentul TCN-Ecris)
  5. Textul acordului asupra Regulamentului privind procedurile de azil
  6. Textul acordului asupra Regulamentului privind procedura de returnare la frontieră 
  7. Textul acordului asupra Regulamentului Eurodac (bază de date)
  8. Textul acordului asupra Regulamentului privind standardele pentru obținerea protecției internaționale
  9. Textul acordului asupra Regulamentului privind cadrul UE de relocare și admisie umanitară
  10. Textul acordului asupra Directivei privind condițiile de primire

Conform unei comunicări a Parlamentului European, în urma adoptării acestui Pact, cererile de azil vor fi examinate mai rapid și returnările vor fi mai eficiente. La sosirea într-o țară membră se va face o identificare mai bună a migranților, prin controale obligatorii de securitate, de vulnerabilitate și de sănătate a persoanelor care intră neregulamentar pe teritoriul Uniunii Europene. 

Sursa citată menționează și că statele membre pot alege să-și asume responsabilitatea pentru cei care solicită azil, să contribuie financiar sau să acorde sprijin operațional. 

De asemenea, în urma implementării acestui pact, UE intenționează să creeze o intervenție mai bună în situații de criză și un nou mecanism voluntar de relocare a refugiaților din țările terțe.

​​La fel ca până acum, țările din UE trebuie să asigure solicitanților de azil condiții de locuit, educație și asistență medicală.

Ce se schimbă acum este că toate statele membre trebuie să aibă standarde echivalente de primire. Totodată, vor fi reglementate condiții de detenție și restrângere a dreptului de liberă circulație pentru a-i descuraja pe migranți să se mute dintr-o țară a Uniunii în alta.

Articolul la care face trimitere George Simion, publicat de stiripesurse.ro, preia cuvânt cu cuvânt aproape tot textul din comunicatul PE, dar este prezentat trunchiat. Singurele obligații menționate sunt cele referitoare la controalele de la frontieră și introducerea unor mecanisme independente de monitorizare a migranților care nu îndeplinesc condițiile pentru a intra pe teritoriul UE. 

Atât comunicatul PE, cât și articolul stiripesurse.ro, menționează că „pentru a ajuta țările Uniunii aflate sub presiunea fluxurilor de migranți, restul statelor vor putea să contribuie prin transferul de solicitanți de azi sau beneficiari de protecție internațională pe teritoriul lor, prin contribuții financiare sau prin sprijin operațional și tehnic”. 

Prin aceste măsuri, UE vrea ca principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii să fie premisa pe baza cărora „statele membre, în mod colectiv, împart responsabilitatea pentru gestionarea migrației, în special în domeniul reglementat de sistemul european comun de azil”.

Nu se precizează nimic specific despre România în comunicatul PE și nici în cele zece acte legislative, ci regulamentele se adresează tuturor statelor membre, care vor putea alege cum vor să ajute.

Prin această reformă UE aduce reguli mai stricte, nu mai blânde, privind migrația și procedurile de azil, având în vedere că persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de a intra în UE li se vor verifica identitatea, li se vor colecta date biometrice și vor fi supuse unui control de securitate și unui examen medical. Datele migranților care vin neregulamentar în UE (inclusiv amprentele digitale și imaginile faciale) vor fi înregistrate într-o bază de date, unde se va menționa și dacă persoana în cauză reprezintă un risc de securitate.

PE subliniază că acest nou cadru legislativ privind „relocarea și admisia umanitară” va permite țărilor UE să primească voluntar refugiați din țări terțe recunoscuți de Agenția pentru refugiați a ONU (UNHCR).

CONCLUZIE

Declarația lui George Simion este falsă. Regulamentele adoptate în PE nu urmăresc introducerea unei obligații prin care România sau alte țări UE să primească migranți, ci aplicarea unor reguli comune în mod uniform în toate statele membre cu privire la primirea migranților și reformarea sistemului european de azil pe principiul solidarității. Astfel, se creează un cadru prin care țările care se confruntă cu un flux mare de migranți să fie ajutate de celelalte state prin primirea unor migranți, acordarea unui sprijin financiar sau prin acordarea unui sprijin operațional. Totodată, actele legislative abordează mai atent problema migrației ilegale și securitatea la frontierele externe ale UE. 

Acest articol a fost publicat de Factual.ro.

BROD