Медии и грамотност


young-handsome-man-with-beard-wearing-casual-sweater-glasses-blue-background-confuse-wondering-about-question-uncertain-with-doubt-thinking-with-hand-head-pensive-concept-1024x683-circle-87542160b68cab4b5e4a27e57541e2fa-87p4c2lw6v5t.jpg

Мозъците ни бързат да обработят устната молба и след като чуят защото, автоматично решават, че тъй като тя обозначава наличието на причина, то тогава наистина трябва да има причина, така че не успяват да преценят самата нея. Изглежда, че мозъкът разпознава познат езиков модел и използва собствената си предсказваща функция, когато реагира на ситуацията. [+]

GEOLOCALISATION BULGARIAN.JPG

Как да използвате улики в дадено изображение, за да определите къде е било заснето [+]

REVERSE VIDEO SEARCH BG.JPG

Как да намерите произхода на видеоклип онлайн [+]

REVERSE IMAGE SEARCH BG.JPG

Как да намерите произхода на снимка онлайн [+]

ntcenter-logo-300x100.png

Колекция от обучителни материали за медийна грамотност, създадена от NTCenter [+]

METADATA BG.JPG

Някой ви изпраща снимка или видеоклип, и вие искате да разберете повече за него. [+]

ADVANCED SEARCH BG.JPG

Как да намерите необходимата ви информация в интернет джунглата? [+]

5 TIPS BG.JPG

Невярна информация в социалните мрежи: пет съвета, за да не попаднете в капан [+]

brett-jordan-uZZ4TwbljUw-unsplash.jpg

Медийната грамотност никога не е била толкова важна, колкото е днес. Тя дава възможност на гражданите от всички възрасти да се ориентират в съвременната новинарска среда и да вземат информирани решения. [+]

frames.jpg

Знаем, че хората мислят в контексти, които са добре дефинирани и в които имат ясни семантични роли. Тези мисловни контексти са известни като рамки (frames). Например, когато ситуацията извика училищната рамка, в нея се съдържат учебници, бюра, бяла дъска, учители и студенти – всички те са обекти със собствена семантична роля, която диктува очакваното им поведение или функция. Рамките са добре позната концепция в социалните науки, която е свързано със социалния конструктивизъм. [+]

Equivalency and Emphasis Frames.jpg

Chong и Druckman, в контекста на медии и комуникации, твърдят, че рамкирането (framing) приема два основни формата – еквивалентни рамки и емфазни (наблягащи, подчертаващи) рамки. Еквивалентните рамки се отнасят до твърдения, които са логически еквивалентни, но езиково формулирани по различен начин. Емфазните рамки водят до различни заключения, в зависимост от акцента, който съзнателно е поставен от изследователите. [+]

Motivated Cognition.jpg

Мотивираното познание е важна концепция за разбирането на начина, по който възприемаме света и защо сме склонни да отдадем нереалистично голямо доверие на информацията, получена от близките ни и от хората, които ценим високо, от членовете на групите, от които и ние сме част, за разлика от информацията, получавана от други хора и членове на други групи. [+]

Systemic Causality.jpg

Системната причинност се отнася до сложната и взаимосвързана мрежа от причини и последици в системите, където множество фактори влияят на резултатите, често по нелинейни начини.  [+]

Unexpectedness-scaled.jpg

В контекста на медийната и информационната грамотност разбирането на изображенията, които могат да предизвикат ангажимент, реакция и действие, е от решаващо значение. Визуалните елементи, независимо дали статични изображения или движещи се образи, имат значителна способност да предизвикват емоции, създават връзки и провокират мислене, често по-бързо и интензивно от текста. [+]

back-view-man-planning-hacker-attack-dark-room-man-writing-wall-with-stickers-photographs-red-threads-planning-conspiracy-hacking-concept.jpg

Склонността към потвърждаване е тенденцията да се интерпретира новите доказателства като потвърждение на съществуващите убеждения или теории. [+]

appeal_to_ignorance.png

Позоваването на незнанието е логическа грешка, при която се твърди, че едно твърдение е истина, защото не е било доказано като невярно, или обратно, че едно твърдение е лъжа, защото не е било доказано като истина. По същество, тя използва липсата на доказателства като доказателство само по себе си. [+]

brexitbus.png

Тази логическа заблуда описва ситуация, при която някой изкривява или преувеличава аргумента на друг човек, за да го направи по-лесен за оспорване или отхвърляне.

Вместо реалния въпрос или аргумент, в центъра на вниманието е създадената изкривена или опростена версия, като по този начин по този начин истинската дискусия се заобикаля или подменя. [+]

Non sequitur fallacy (1).jpg

Заблудата non sequitur възниква, когато се направи заключение, което не следва логически от казаното преди него. Това води до разминаване между предпоставките и заключението - двете идеи не се свързват логически.

На латински името на тази заблуда означава „не следва“. [+]

A.I._bg.png

Тази грешка възниква, когато човек допуска, че щом нещо би могло да се случи, то непременно ще се случи. Тази грешка пренебрегва факта, че възможността не прави дадено нещо сигурно. [+]

young-blond-handsome-man-with-curly-hair-wearing-striped-shirt-white-background-doing-stop-gesture-with-hands-palms-angry-frustration-expression.jpg

Този рефлекс се отнася до склонността нови научни теории или иновативни знания да бъдат отхвърляни или посрещани със скептицизъм, защото противоречат на установените норми, убеждения или парадигми. [+]

close-up-woman-with-bananas.jpg

Ефектът на илюзорната истина е когнитивен байъс, при който повторението увеличава усещането за истинност на дадено твърдение, независимо от неговата реална валидност. Иначе казано, ако определено твърдение или информация се среща многократно, хората са по-склонни да вярват, че то е истинско, дори ако първоначално го разпознават като лъжливо. [+]

young-female-influencer-applying-face-powder-while-vlogging-home.jpg

Ефектът на ореола е грешка в мисленето, при която се позволява впечатлението за човек, формирано на база на единствен черта или характеристика, да влияе на множество преценки на несвързани фактори. [+]

blond-man-hero-angry-expression.jpg

Ефектът Дънинг-Крюгер е когнитивна склонност, при която хората преценяват прекалено високо своята компетентност и лесно дават уверени мнения или съвети по тема, за която знаят много малко. Това се случва, защото хората мислят, че малкото знание, което може би притежават, е достатъчно и искат да изглеждат знаещи и авторитетни. Хората, попадащи под ефекта на Дънинг-Крюгер, с радост дават съвети или изразяват своето мнение по широк кръг от теми и рядко казват "не знам". [+]

Колекция от обучителни материали и ръководства за обучители

Налични на английски език [+]

BROD

Последвайте ни