Изследвания


BROD ще ви представя фокусирани изследователски доклади по теми, свързани с България и Румъния. Тук ще намерите доклади на английски език, както и публикации на български и румънски език.
В допълнение към собствените си резултати в областта на научните изследвания, BROD съхранява колекция от по-стари проучвания на партньорите на BROD и други подходящи доклади.

112.jpg

Разработката представя обзор на медийната среда в България през последните години, като очертава усилията за противопоставянето срещу дезинформацията и най-вече ролята на БРОД – Българо-румънската обсерватория за дигитални медии. БРОД е регионален център, който си сътрудничи с Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO), създадена с усилията на Европейската комисия. Представени са и резултати от първия задълбочен анализ на докладите на големите медийни платформи по отношение на България, свързани с изпълнението на Укрепения кодекс срещу дезинформацията. Очертани са и насоки за бъдещо общо развитие на усилията срещу дезинформацията в България. [+]

Център за изследване на демокрацията

11.jpg

За първи път за България се прави задълбочен анализ на доколко се спазва създадения от Европейската комисия Укрепен кодекс на поведение относно дезинформацията от страна на много големите онлайн платформи. Анализът е базиран върху данните, предоставени от самите платформи, съгласно подписаното преди година споразумение[1]. Разработката е на екип от Института за големи данни в полза на интелигентното общество ГЕЙТ към СУ „Св. Климент Охридски“[2] и БРОД – Българо-румънската обсерватория за дигитални медии[3]. Институтът ГЕЙТ е координатор по проекта БРОД, финансиран от Европейската комисия, с цел развиване на регионални хъбове за изследване на дезинформацията в онлайн платформите. Тези местни центрове работят в пряка координация с Европейската обсерватория за дигитални медии EDMO[4].


[1] https://disinfocode.eu/reports-archive/?years=2023

[2] https://gate-ai.eu/bg/homepage/

[3] https://brodhub.eu/en/

[4] https://edmo.eu/ [+]

Център за изследване на демокрацията

11.jpg

Ново изследване на партньорите на БРОД от Центъра за изследване на демокрацията

С нахлуването на Русия в Украйна, Кремъл увеличи своите хибридните операции за влияние. Югоизточна Европа е една от най-уязвимите „меки“ цели за тези операции. Отстъплението от демократични принципи, дефицитите в управлението, ерозията на гражданските свободи и липсата на напредък в интеграцията в евроатлантическите институции затвърждават политическата несигурност в региона и увеличават податливостта на чуждо зловредно влияние. Завладяването на медиите и незаконните финансови потоци са два от ключовите инструменти, които Кремъл използва за завладяване на държавни институции и политики в региона. [+]

Други изследвания

BROD

Последвайте ни