Изследвания


BROD ще ви представя фокусирани изследователски доклади по теми, свързани с България и Румъния. Тук ще намерите доклади на английски език, както и публикации на български и румънски език.
В допълнение към собствените си резултати в областта на научните изследвания, BROD съхранява колекция от по-стари проучвания на партньорите на BROD и други подходящи доклади.

11.jpg

Ново изследване на партньорите на БРОД от Центъра за изследване на демокрацията

С нахлуването на Русия в Украйна, Кремъл увеличи своите хибридните операции за влияние. Югоизточна Европа е една от най-уязвимите „меки“ цели за тези операции. Отстъплението от демократични принципи, дефицитите в управлението, ерозията на гражданските свободи и липсата на напредък в интеграцията в евроатлантическите институции затвърждават политическата несигурност в региона и увеличават податливостта на чуждо зловредно влияние. Завладяването на медиите и незаконните финансови потоци са два от ключовите инструменти, които Кремъл използва за завладяване на държавни институции и политики в региона. [+]

11.jpg

За първи път за България се прави задълбочен анализ на доколко се спазва създадения от Европейската комисия Укрепен кодекс на поведение относно дезинформацията от страна на много големите онлайн платформи. Анализът е базиран върху данните, предоставени от самите платформи, съгласно подписаното преди година споразумение[1]. Разработката е на екип от Института за големи данни в полза на интелигентното общество ГЕЙТ към СУ „Св. Климент Охридски“[2] и БРОД – Българо-румънската обсерватория за дигитални медии[3]. Институтът ГЕЙТ е координатор по проекта БРОД, финансиран от Европейската комисия, с цел развиване на регионални хъбове за изследване на дезинформацията в онлайн платформите. Тези местни центрове работят в пряка координация с Европейската обсерватория за дигитални медии EDMO[4].


[1] https://disinfocode.eu/reports-archive/?years=2023

[2] https://gate-ai.eu/bg/homepage/

[3] https://brodhub.eu/en/

[4] https://edmo.eu/ [+]

BROD

Последвайте ни