Изследвания в областта на противопоставянето на дезинформацията


BROD ще ви представя фокусирани изследователски доклади по теми, свързани с България и Румъния. Тук ще намерите доклади на английски език, както и публикации на български и румънски език.
В допълнение към собствените си резултати в областта на научните изследвания, BROD съхранява колекция от по-стари проучвания на партньорите на BROD и други подходящи доклади.

11.jpg

Ново изследване на партньорите на БРОД от Центъра за изследване на демокрацията

С нахлуването на Русия в Украйна, Кремъл увеличи своите хибридните операции за влияние. Югоизточна Европа е една от най-уязвимите „меки“ цели за тези операции. Отстъплението от демократични принципи, дефицитите в управлението, ерозията на гражданските свободи и липсата на напредък в интеграцията в евроатлантическите институции затвърждават политическата несигурност в региона и увеличават податливостта на чуждо зловредно влияние. Завладяването на медиите и незаконните финансови потоци са два от ключовите инструменти, които Кремъл използва за завладяване на държавни институции и политики в региона. [+]

Последвайте ни