Разбиване на кода: Руска и китайска дезинформация и незаконни финансови потоци в Югоизточна Европа


11.jpg

Настоящият доклад предоставя задълбочена оценка на методите, обхвата и тактиките за завладяване на медиите и насърчаване на незаконните финансови потоци в осем балкански държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Той разкрива до каква степен мрежата от завладени медии и мръсни пари подкопава демокрацията и евроатлантическата интеграция, като влияе на вътрешно- и външно-политическите решения на страните от Югоизточна Европа.

Целият текст Разбиване на кода: Руска и китайска дезинформация и незаконни финансови потоци в Югоизточна Европа

Автори: Горан Георгиев, Д-р Ваня Петрова, Кристина Цабала

Вижте онлайн версията ILLICIT FINANCE AND FOREIGN MALIGN INFLUENCE 

Tags:

BROD

Последвайте ни