ЗА НАС


Институт за големи данни в полза на интелигентното общество GATE

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) е създаден през 2019 г. като структура към Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Мисията на GATE е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и да предлага образование в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителството, индустрията и предприемачите. Въз основа на това, институтът ще създаде добре образовани професионалисти, нови възможности за бизнес и обществено въздействие в България и Европа.

Център за независима журналистика (CJI)

Центърът за независима журналистика (Румъния) е неправителствена организация, действаща от повече от 25 години в областта на защита на демокрацията и на нейните ценности. Хората, правителствата, практиките и заплахите са се променили през годините, но CJI запазва ролята си на организация за популяризиране на универсалните ценности и партньор на онези, които искат да допринесат за консолидирането на едно свободно и разнообразно общество.

Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД)

Основан в края на 1989 г., Център за изследване на демокрацията (ЦИД) е публичен, интердисциплинарен политически институт, който насърчава процеса на реформи в Европа чрез въздействие върху политиките и гражданското общество. Създаден като мозъчен тръст, той се превръща в център за разработване на политики чрез диалог и партньорство. Витоша Рисърч ЕООД, 100% собственост на Центъра, е неговото консултантско звено и част от Групата на Центъра за изследване на демокрацията (Групата).  Голямата икономическа и социална уязвимост на България и на другите държави в региона от външно авторитарно влияние провокира Центъра да развие специфичен опит за противодействие на чуждото зловредно влияние и дезинформацията, използвайки най-съвременни инструменти и методи. Центърът за изследване на демокрацията използва тези инструменти и методи за разработване на основани на доказателства политически мерки и изграждане на капацитет, насочени към противодействие на операции за външно влияние и хибридни заплахи. Експертите на Центъра участват активно в различни регионални инициативи, насочени към противодействие на зловредната дезинформация в Централна и Източна Европа, както и в страните от Западните Балкани и Източното партньорство.

AFP

Агенция Франс-Прес(AFP) е водеща световна информационна агенция, която осигурява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, бързо, изчерпателно и достоверно отразяване на новини от всички сфери в целия свят. С 2400 служители, представляващи 100 различни националности, AFP отразява света на шест езика, чрез мултимедиен разказ с уникално качество, обхващащ видео, текст, снимки и графики.  От 2017 г. насам AFP е изградила най-голямата мрежа в света за разследвания в цифрова среда, като към днешна дата близо 130 журналисти покриват 85 държави. Тези специализирани журналисти са еталон в борбата с дезинформацията и публикуват на 26 езика на уебсайта proveri.afp.com

FUNKY CITIZENS

FUNKY CITIZENS е румънска неправителствена организация, основана през 2012 г., която защитава правата на човека, устойчивото развитие, отчетността на институциите, прозрачността и активното гражданско общество. В областта на застъпничеството, базирано на данни, комуникацията и гражданското образование, организацията работи по различни образователни и застъпнически проекти, като се опира на опита си в областта на публичните бюджети, публичната администрация и съдебната система. Funky Citizens е част от няколко международни коалиции като Международното бюджетно партньорство и TransparenCEE. От 2014 г. насам тя разработва и Factual, единствената платформа за проверка на политически факти в Румъния. В отговор на все по-нарастващия интерес към местната политика, разходите и разкритията, през 2019 г. неправителствената организация стартира Buletin.de/bucuresti – местен проект за журналистика на данните за гражданите на румънската столица Букурещ.

БНТ

Българската национална телевизия (БНТ) е общественият доставчик на аудио-визуални услуги на Република България. Основана е през 1959г. Като обществена медия мисията ѝ е да подава коректна информация, да отстоява принципите на плурализъм и да образова аудиторията си. БНТ осъществява успешно това чрез своите четири телевизионни канала, два сайта и различни канали в социалните мрежи.

В края на 2022 година БНТ се присъединява към Българо-румънската обсерватория за дигитални медии (BROD) и създава свой екип по проверка на факти като част от усилията си за борба с дезинформацията.

GLOBSEC

GLOBSEC е независим, несвързан с политически партии тинк танк, базиран в Братислава, който се стреми да подобри сигурността, благоденствието и устойчивостта на Европа и на целия свят. Организацията има офиси в Киев, Варшава, Брюксел и Вашингтон, което я прави мост между западните и източните партньори на трансатлантическия съюз.

Институтът извършва изследвания и предоставя политически анализи по най-наболелите проблеми на съвремието. GLOBSEC е публикувал анализи за разпространението на дезинформация, за последиците от руската инвазия на Украйна и за общественото мнение по ключови политически въпроси, сред други.

Мисията на GLOBSEC е да влияе на бъдещето, като генерира нови идеи и решения за по-добър и по-сигурен свят, като събира правилните заинтересовани страни в точното време за свободна размяна на идеи. GLOBSEC организира Форума на GLOBSEC и Срещата Татра на всеки две години. Те служат като платформа за световни мислители, бизнес лидери и държавни глави и правителства за обсъждане на актуалните предизвикателства за сигурност и напредък.

NTCenter

NTCenter е компания за образователни изследвания и иновации, която подпомага образователните институции при преминаването им към смесени и онлайн обучения, преминаването към системи за управление на обучението, разработването и пилотното тестване на методики за обучение и оценяване. Фокусът й е върху проектирането и разработването на специфични инструменти и комплекти, информирани от научните разработки като решения на възникващи социални и технологични проблеми в образователния контекст. NTCenter има значителен опит в изследванията в областта на дезинформацията, конспиративните теории и откриването на когнитивни пристрастия.

 

Ontotext

Онтотекст е глобален лидер в областта на технологиите за графи на знанието (knowledge graphs), както и в технологиите за извличане на знание от семантични бази от данни. Като член на водещи световни асоциации в областта на науката за данните (напр. W3C, EDMC, STI, LDBC), ние подкрепяме разработването на следващото поколение технологични стандарти и подходи в това направление. Технологиите и решенията на Онтотекст носят висока стойност за организации с най-силна нужда от знания като тези в областите на финансовите услуги, медии и научни публикации, здравеопазване и фармация, индустриален и публичен сектор.

ATC

Основан през 1987 г., Атинският технологичен център (ATC) за информационни технологии предлага решения и услуги, насочени към различни сектори, включително и към медиитe. ATC предлага всеобхватни решения, фокусирани върху управление на съдържанието, уеб базирани приложения и др. През последните години ATC смята дезинформацията като основен проблем за медийната индустрия и обществото като цяло и се фокусира върху разработването на инструменти за борба с нея. ATC е един от основните сътрудници на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), като предоставя технологична поддръжка, инфраструктура и достъп до специализирани инструменти за проверка на факти и за откриване и анализ на дезинформация.

SNSPA

Националният университет за политически изследвания и обществено управление (SNSPA) е един от водещите университети за социални науки в Румъния. SNSPA има над 40 международни партньорства с други висши учебни заведения, както и с много стратегически партньори, като Световната банка, ЮНЕСКО, Global Stat, Международната асоциация на университетите и др. SNSPA е участвал в повече от 20 международни научни грантове и има забележителен опит в координирането и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, както научни, така и стратегически грантове.

XWiki SAS

XWiki е лидер в областта на професионалните и колаборативни решения с отворен код в световен мащаб, като хиляди организации използват нашия софтуер. XWiki SAS (Франция) и XWiki Software SRL (Румъния) обединяват 50 висококвалифицирани специалисти, които разработват софтуера XWiki, предоставят персонализации за корпоративни клиенти, а също така участват в иновативни изследователски проекти. XWiki е участвала в проекта STAMP H2020 и в множество проекти по H2020 (RISCOSS, LearnPad, STAMP, FASTEN).

Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO) обединява проверители на факти, експерти по медийна грамотност и академични изследователи, за да разбере и анализира дезинформацията в сътрудничество с медийни организации, онлайн платформи и специалисти по медийна грамотност.

EDMO разгръща платформа в подкрепа на работата на мултидисциплинарна общност с експертен опит в областта на онлайн дезинформацията. EDMO ще допринесе за по-задълбочено разбиране на съответните участници в борбата с дезинформацията, като предостави инструменти, методи и знание.

Българо-румънската обсерватория за цифрови медии има за цел да създаде многонационален, многостранен и мултидисциплинарен регионален център за откриване, анализ и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. Подобна обсерватория е силно необходима и много актуална в региона, който поради слабата медийна свобода и ниската медийна и информационна грамотност на гражданите е силно податлив на координирани вътрешни и външни кампании за дезинформация, насочени към ЕС.

BROD обединява някои от най-известните изследователи, специалисти по медийна грамотност, журналисти и партньори в областта на политиката, работещи в региона, както и най-голямата организация за проверка на факти в света - AFP с нейните операции за проверка на факти в България и Румъния. BROD има за цел да бъде регионален център, който да се основава на знанията и високите научни постижения в областта на цифровите медии и да подпомага усилията за борба с дезинформацията чрез национална и регионална проверка на факти, медийна грамотност и политически мерки, като се изправя срещу краткосрочните и дългосрочните предизвикателства в този ключов регион на ЕС

Последвайте ни