Германия не е декриминализирала притежаването и споделянето на детска порнография


Германия не е декриминализирала притежаването и споделянето на детска порнография

Публикувано петък 31 май 2024 14:53

463a8ad8b90accb720a32f45516abc8fa4a2cbcd-ipad.jpg

Marion DAUTRY / Rossen BOSSEV / AFP Гърция / AFP Белград

На 16 май 2024 г. Бундестагът приема проектозакон, предложен от федералното правителство, с който се намалява минималната присъда за придобиване и притежание на детска порнография. Преразгледани са изменения от  2021 г., увеличаващи наказанията за такива престъпления. Промените, обявени през февруари 2024 г., предизвикаха вълна от неверни твърдения на английски и сръбски през февруари, а през май раха на български и гръцки също се твърдеше, че порнографията вече не е престъпление в Германия. Тези твърдения обаче са неверни. Промените бяха предложени, тъй като действащият преди това закон водеше до преследване на хора, които събират доказателства за полицията или получават такова съдържание несъзнателно.  Според федералното правителство и експертите в областта на закрилата на децата новите текстове целят избягване на подобни случаи. 

"Фактът, че Гермaния декриминализира притежанието на детска порнография, може да означава само едно, че е страна, управлявана от педофили!", гласи Facebook публикация от 24 май 2024 г. Сходно твърдение може да открием на български и в Telegram posts -  тук и тук.

Подобни твърдения циркулираха и на други езици като  гръцки, сръбски или https://perma.cc/B6B5-K6LQанглийски.

edca7182e9165537599417a2b26148b1b7583317-ipad.jpg

Снимки от екран от публикации в социалните мрежи, споделящи невярна информация. Направени на 30 май 2024 г.

Какви са промените?

С приетия през 2021 г. закон беше изменен член 184б от Наказателен кодекс на Германия, криминализиращ разпространението, набавянето и притежаването на детско порнографско съдържание като бяха завишени минималните наказания. По-специално беше завишено наказанието за "извличане или получаване на притежание на детско порнографско съдържание, което възпроизвежда действителен или реалистичен акт, или [притежание] на такова съдържание" и то стана от една до пет години лишаване от свобода. Макар че законът има за цел да се бори със сексуалното насилие над деца, той беше критикуван от служители на правоприлагащите органи, прокурори и специалисти по закрила на детето, тъй като доведе до автоматично започване на наказателни разследвания дори срещу тези, които не са имали престъпен умисъл, както се разказва в тази статия от януари 2024 г. на Tagesschau (архивирана тук).

Законопроектът, предизвикал дезинформационната вълна, целеше да се избегне воденето на наказателни производства именно в такива случаи. 

Според официалния уебсайт на Бундестага на 16 май 2024 г. мнозинството е гласувало проектозакон на федералното правителство за промяна на минималните наказания за придобиване и притежание на детско порнографско съдържание (архив). Според проектозакона притежаването и придобиването ще се наказва с най-малко три месеца лишаване от свобода, а разпространението - с минимум шест месеца лишаване от свобода (архив).

Целта -  да не бъдат разследвани неволни граждани като учители и родители

Както е обяснено в законодателното предложение, иницирано от  Федералното министерство на правосъдието, размерът  на минималното наказание от една година затвор е "особено съмнителен, ако обвиняемият очевидно не е действал поради собствения си сексуален интерес към детско порнографско съдържание, а (...) [за да] предотврати или изясни по-нататъшно разпространение или публичен достъп до детско порнографско съдържание". 

Промяната има за цел "да гарантира, че във всеки отделен случай отново е възможно да се даде отговор, съответстващ на престъплението и вината", след критиките на организации като Германското адвокатско сдружение, Федералната адвокатска камара и Германската асоциация за съдилища за непълнолетни и подпомагане на съдилищата за непълнолетни, е посочено в законопроекта. 

Леонтин Паеслер, отговорник за връзките с обществеността на Сдружението за доброволна саморегулация на доставчиците на цифрови медийни услуги, работещо за защита на младите хора онлайн, потвърди, че действащият закон е довел до нежелани последици.

Законът от 2021 г. "означава, че производството не може да бъде прекратено дори в случаи, които не заслужават наказание. Това доведе до увеличаване на делата срещу хора, които очевидно не са действали от собствен сексуален интерес към съдържание с детска порнография. Такива случаи бяха особено чести с родители и учители, които документираха или споделяха материали с детска порнография, намерени в устройствата на техните деца или ученици, за да привлекат вниманието към оплакване, да разрешат или предотвратят криминални престъпления", казва тя пред AFP в имейл от 13 февруари 2024 г.

През август 2023 г. германските медии съобщават за учителка, изтеглила видеоклип, който се разпространявал в училището, като намерението ѝ е било да предупреди родителите на ученика. "Прокуратурата е длъжна да разследва жената и да ѝ повдигне обвинение, дори ако разследващите приемат, че учителката е действала с най-добри намерения", обяснява тази немска статия (архив).

В проектозакона се цитира и случай на жена, "на чийто мобилен телефон е имало тежки детски порнографски материали, неволно записани чрез автоматично изтегляне". 

1f11345a6b926bbd67d2b0cfaa1b611578745eaf-ipad.jpg

Двойка показва плакати с надписи „Колко още извършители защитавате?“ (Л) и „Педофилията е убийство на детските души“ по време на мълчалив протест на жертви на насилие, в катедралата на Есен, Западна Германия, 21 януари 2022 г.

INA FASSBENDERAFP

Твърдението, че "педофилите, за които се установи, че притежават детска порнография, вече ще бъдат обвинявани в простъпки", е невярно, тъй като законопроектът не променя максималното наказание за престъплението, а само дава възможност да не се изправя пред съда лице, за което властите не смятат, че е действало с престъпни намерения, като например споменатите по-горе учители.

"Разпространението на детско порнографско съдържание е сериозно престъпление. То може да бъде наказано с до десет години затвор. Това е правилно и нищо няма да се промени", казва федералният министър на правосъдието д-р Марко Бушман в съобщението до медиите, с което се обявява гласуването на проектозакона от федералното правителство на 7 февруари 2024 г. (архив)

Д-р Барбара Кавеман, социолог, научен сътрудник в Института за изследване на социалните науки по въпросите на пола във Фрайбург и член на Независимата комисия за разследване на сексуални посегателства над деца, заяви пред AFP в имейл на 14 февруари 2024 г., че планираната промяна "се състои в това да се гарантира, че например родителите, които намерят порнографски материали в мобилните телефони на децата си и ги предадат на центровете за консултации или на полицията, не могат да бъдат преследвани за престъпление. Или пък децата и младежите, на които са изпратени порнографски материали."

Разпространението, придобиването и притежаването на детска порнография "все още е незаконно и ще бъде преследвано", каза още Леонтин Песлер пред AFP .

"Надяваме се, че с изменението на закона германските власти ще имат повече възможности да се справят със сериозните случаи на сексуално насилие над деца", заяви тя.

Подобни твърдения, следващи наратива, че западните държави застрашават децата и насърчават сексуалните посегателства срещу деца, придобиват все по-голяма популярност през последните години. Те са и сред основните наративи на руската пропаганда, с които аргументира руската инвазия в Украйна, както и на консервативните организации, насочени срещу правата на LGBT+.

AFP е разобличавала подобни неверни твърдения за предполагаема декриминализация или подкрепа за секс с деца тук или тук.

Тази проверка е публикувана също от AFP Провери.

Всички права запазени. Всяко използване на съдържание на AFP на този уебсайт е предмет на условията за ползване, достъпни на https://www.afp.com/en/terms-use. С достъпа до и/или използването на каквото и да е съдържание на AFP, налично на този бсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с гореспоменатите условия за ползване. Всяко използване на съдържанието на AFP е на ваша изключителна и пълна отговорност.

BROD

Последвайте ни