Лого със зелена жаба върху някои хранителни продукти не показва, че съдържат хербицида атразин


Лого със зелена жаба върху някои хранителни продукти не показва, че съдържат хербицида атразин

Публикувано четвъртък 20 април 2023 08:51

83824fe7fe9b9cefbf1a9c07c01705d12e8b3e30-ipad.jpg

Rossen BOSSEV / AFP България

От февруари 2023 г. насам стотици потребители на Facebook споделят неверни твърдения, че логото със зелената жаба на международната неправителствена организация Rainforest Alliance, поставяно върху различни хранителни продукти, доказва, че те съдържат хербицида атразин, който може да превърне "млади мъже в жени". В действителност печатът "зелена жаба" удостоверява, че продуктът е произведен от култури, които отговарят на екологичните, социалните и икономическите стандарти. Стандартите на организацията изрично забраняват използването на атразин. Този пестицид е забранен в ЕС от почти 20 години, а за вносните хранителни продукти се прилагат пределно допустими концентрации, контролирани от всяка държава членка. Професор Тайрон Хейс, чийто труд е цитиран от фалшивите публикации във Facebook, заяви пред Агенция Франс-Прес, че твърдението, според което атразинът превръща младите мъже в жени, е "прекалено опростено".

"АТРАЗИН – ВЕЩЕСТВОТО КОЕТО ПРЕВРЪЩА МЛАДИТЕ МЪЖЕ В ЖЕНИ!!! НЕ КУПУВАЙТЕ ХРАНИТЕ НА КОИТО ИМА ЛОГОТО НА rainforest-alliance(логото на жабата)", започва Facebook пост.  След 3 март 2023 г. постът е споделен повече от 3,700 пъти. 

В публикацията са споделени два видеоклипа, направени в TikTok. В първия има надпис "Пръскано с атразин=отрова" и показва различни хранителни продукти с логото на зелената жаба. Вторият показва банан със същото лого и надпис "Атразинът феминизира мъжете".  Тези два видеоклипа в TikTok, заедно с един подобен (надпис "Не купувайте продукти с логото на жабата"), са публикувани от един и същ акаунт и са гледани 5000 пъти в TikTok от началото на март 2023 г.

Същите твърдения са разпространени в началото на февруари 2023 г. от други потребители във Facebook (тук) и са споделени над 2300 пъти оттогава и отново през март и април. Твърденията бяха публикувани и в някои уебсайтове като този.

44af2bd1b2ddc4864fba2aad3a38d395964492b9-ipad.jpg

Скрийншот на Facebook публикация, споделяща невярна информация. Направен на 18 април 2023 г.

Твърденията в тези добили популярност публикации обаче са неверни.

Какво означава логото на зелената жаба

Логото на зелената жаба, към което са насочени фалшивите постове, е печат, използван от Rainforest Alliance, която се описва като "международна организация с нестопанска цел", работеща на пресечната точка "на бизнеса, селското стопанство и горите..."

c13b478b232ce0c050936fd15b39a3cf114afc10-ipad.jpg

Скрийншот от страницата на Rainforest Alliance, направен на 18 април 2023 г.

"Зеленият знак на Rainforest Alliance върху опаковката означава, че продуктът съдържа сертифицирана съставка - като кафе, чай, какао или банани - която е произведена чрез методи, подкрепящи трите стълба на устойчивостта: социален, икономически и екологичен", заяви говорител на Rainforest Alliance пред  Агенция Франс-Прес (AFP) в имейл, получен на 4 април 2023 г. Организацията използва червенооката дървесна жаба повече от 30 години, "тъй като това земноводно с ярки очи се среща често в неотропиците, където нашите основатели за първи път започнаха да работят за защита на тропическите гори", обяснява още говорителят.

Сертифицирането се свързано с различни стандарти по отношение на опазването и защитата на екосистемите и биоразнообразието, правата на човека и благосъстоянието на селскостопанските работници.

Атразинът е забранен за употреба от Rainforest Alliance

Както е обяснено от Американската агенция за опазване на околната среда (USEPA), атразинът е хербицид, "използван за селективен контрол на едногодишни треви и широколистни плевели преди поникването им", като "най-често се използва при полска царевица, сладка царевица, сорго и захарна тръстика", но също така и при "пшеница, ядки макадамия и гуава, както и за неземеделски цели като разсадници/декоративни и тревни площи". 

"Атразинът е забранен съгласно Стандарта за сертифициране на Rainforest Alliance, което означава, че стопанствата, които следват нашия стандарт, нямат право да го използват върху сертифицирани култури", заяви говорителят на Rainforest Alliance.

Атразинът е в списъка със забранени пестициди в документ на неправителствената организация, който дава насоки за управление на пестициди, архивиран линк тук.

Rainforest Alliance има процедура, позволяваща използването на пестициди по изключение, но атразинът не присъства в списъка с разрешени изключения, последно публикуван през ноември 2022 г. (архивиран тук). 

"Никога не сме разрешавали употребата на атразин по изключение съгласно "процедурата за извънредна употреба", заяви говорителят на Rainforest Alliance пред AFP в имейл, получен на 18 април 2023 г.

"Сертификацията на Rainforest Alliance се извършва от независими сертифициращи органи, оторизирани да извършват одити по нашия стандарт за устойчиво земеделие. Повече информация за правилата за сертифициращите органи можете да намерите тук", обясни говорителят на неправителствената организация.

ЕС забранява атразина през 2004 г.

Въпреки че атразинът е разрешен за употреба в САЩ, през 2004 г. Европейската комисия го забранява в Европейския съюз заради замърсяване на водата.  Както се обяснява в тази статия на Европейската агенция по околна среда, "въпреки ограниченията върху атразина от 2007 г., (краят на гратисния период, бел.ред) той продължава да се открива в подпочвените води, тъй като е много устойчив".

В началото на века, професорът по биология от Университета Бъркли Тайрън Хейс,  насочва общественото внимание към рисковете, свързани с този пестицид.

"Атразинът не е безопасен", казва проф. Хейс до AFP в имейл, получен на 4 април 2023 г. USEPA е стигнала до заключението, че атразинът вероятно ще окаже неблагоприятно въздействие върху 54% от всички видове и 40% от всички местообитания, посочва той.  "Експертното ми мнение е, че атразинът не е безопасен и за хората, особено за селскостопанските работници и работниците във фабриките, които са постоянно изложени на въздействието му." "Атразинът се свързва с рак на гърдата и заболявания на простатата, а подобни ефекти могат да се получат и при изложените на въздействието му лабораторни гризачи", допълва той.

Професор Хейс обяснява изследванията си върху атразина в тази реч на TEDx през 2018 г:

Как ЕС контролира забраната?

"За вносните продукти, които влизат на територията на ЕС, се прилагат пределно допустими концентрации", заяви пред AFP на 3 април 2023 г. д-р Стоилко Апосолов, председател на "Биоселена" - българска фондация за насърчаване на биоземеделието. Те се наричат максимално допустими граници на остатъчни вещества (MRLs), дефинирани от Европейската агенция за безопасност на храните (EFSА) като "максималното разрешено от закона равнище на концентрацията на остатъчно вещество от пестицид във или върху храна или фураж, установено в съответствие с настоящия регламент, въз основа на добра земеделска практика и най-ниската експозиция на потребителите, необходима за защитата на уязвимите потребители". 

"Ако в Северна и Южна Америка Атразин е разрешен за употреба, то всички компании, които внасят продукти, при производството на които е използван хербицид, съдържащ aтразин, трябва да спазват MRLs на ЕС",  заяви д-р Апосотолов пред AFP.

Регламент (ЕО) № 396/2005определя максималните нива на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход. Атразинът е със статут на "неодобрено вещество", съобщи говорител на EFSA на 17 април 2023 г. в имейл до AFP. "Когато употребите на пестициди не са разрешени на общностно ниво, MRLs следва да се определят на подходящо ниско ниво, за да се предпази потребителят от прием на неразрешени или прекомерни нива на остатъчни вещества от пестициди", се казва в съображение 21 от регламента.

Точните стойности на MRLs за атразин във или върху определени продукти са постановени в друг регламент - № 2016/440, каза още говорителят на EFSA пред AFP. В този регламент са изброени различни храни и MRL от атразин за всяка от тях. Пълният списък на MRLs от атразин в храни е публикуван тук. За повечето от продуктите (зърнени култури, плодове или зеленчуци) граничната стойност е определена на 0,05 mg/kg. За други продукти като чайове, кафе на зърна и подправки е определена граница от 0,1 mg/kg.

71b341e4a2345be734fbce2b342e731be0d70210-ipad.jpg

Екранна снимка на базата данни на ЕС за пестициди. По отношение на МДГОВ на атразин. Изготвено на 19 април. 2023

През 2015 г. EFSА публикува мотивирано становище относно определянето на ново максимално допустимо ниво на остатъчни вещества от атразин в зърнени култури, като според заключението му MRL от атразин е определено на 0,05 mg/kg. Според това становище 0,05 mg/kg съответства на "постижимата LOQ (граница на количествено определяне, бел. ред.) с метода на проверка". Това означава, че 0,05 mg/kg е най-малкото количество атразин, което може да бъде определено чрез наличната в ЕС процедура за контрол. 

В чужбина "Американската агенция за опазване на околната среда е установила максимални нива на остатъчни вещества за редица продукти, което означава, че нива на остатъчни вещества под MRL са законни", заявява  Бил Фрийз, научен директор на базираната в САЩ неправителствена организация Център за безопасност на храните, за AFP в имейл, получен на 14 април 2023 г. Някои от MRL на атразин в САЩ са по-високи в сравнение с тези в ЕС. 

"За да се гарантира, че храните, пуснати на пазара, са в съответствие с MRL, всяка година държавите - членки на ЕС (плюс Норвегия и Исландия), взимат проби от различни хранителни продукти, които изследват за остатъци от пестициди", обясни още говорителят на EFSA пред AFP. "Пробите обхващат както храни, произведени в ЕС, така и внесени от трети страни", добави той.

"Последният годишен доклад на EFSА за остатъците от пестициди в храните обхваща повече от 88 000 проби от храни, събрани в Европейския съюз през 2020 г. Нивото на атразин беше установено над MRL в 1 проба", заяви говорителят на EFSA пред AFP.

"Както и при повечето пестициди, селскостопанските работници и други лица, които прилагат атразин, са изложени на по-висока експозиция и по-голям риск. В САЩ тези, които не го използват, са изложени на атразин повече в питейната вода, отколкото в храните", казва Бил Фрийз пред AFP.  

"Въпреки че се използва при много култури, той е открит в немного проби от храни и то само в много ниски нива. Поради това е твърде малко вероятно да сте изложени на въздействието на атразин при консумация на каквито и да било храни", се казва в информацията за атразина, качена на портала за токсични вещества на Центъра за контрол на заболяванията в САЩ.

Проучванията показват, че атразинът влияе върху репродуктивната система 

Що се отнася до твърдението, че "атразинът превръща младите мъже в жени", неверните публикации се позовават на работата на професор Тайрън Хейс върху жаби, изложени на въздействието на атразин. Например в изследване от 2002 г. се разглеждат ларви, изложени на атразин чрез потапяне през цялото ларвно развитие, а в изследване от 2010 г. мъжки жаби са изложени на атразин през целия ларвен период и до 3 години след метаморфозата.

"Що се отнася до ефектите върху пола/репродукцията при хората, смятам, че твърденията тук са твърде опростени", обяснява проф. Хайес пред AFP. "Моите изследвания върху жаби показаха, че атразинът феминизира генетично мъжките жаби. В зависимост от концентрацията и вида феминизацията включваше развитие на яйцеклетки в тестисите, а в някои случаи - развитие на яйчници и пълна феминизация на някои генетично мъжки индивиди, в резултат на което се получаваха плодовити женски. Тези ефекти съответстват на намаляването на андрогените и увеличаването на производството на естрогени (причинено от атразин). Подобни ефекти са наблюдавани при изложени на въздействието на атразин риби, земноводни, влечуги и птици".

40d50312198bf223fe89d8863c1999e5f5ee7276-ipad.jpg

Мъж протестира срещу употребата на атразин, ендокринен разрушител, който може да превърне мъжките жаби в женски, пред сградата на Агенцията за опазване на околната среда във Вашингтон, окръг Колумбия, 2011 г.

Virginie MONTETAFP

Професор Хейс обясни, че "по отношение на репродуктивната система атразинът причинява намаляване на тестостерона и спермата при лабораторните гризачи, а при хората, изложени на атразин, броят на сперматозоидите е нисък. Освен това атразинът се свързва с вродени дефекти при хората, когато плодът е изложен на въздействието му по време на бременност". 

Биологът посочва проучване, според което "атразинът е свързан с анормално генитално развитие при мъже, изложени на атразин в утробата". Според резюмето на проучването в него са използвани "оценки на експозицията на атразин на ниво окръг от Геологическата служба на САЩ". Друго изследване, посочено от професор Хейс в коментара му за AFP, показва същите ефекти върху лабораторни мишки, на които е приложен атразин. 

"Наблюдаваните аномалии при хората включват хипоспадия (уретрата не достига до края на пениса), крипторхизъм (единият или двата тестиса не се спускат в скротума и остават вътре в тялото) и микрофалус (пенисът не расте)", допълни проф. Хейс.

"Не бих казал, че атразинът "превръща мъжете в жени", но съществуват аналогични ефекти, съответстващи на механизмите на действие на атразина", заключи той.

В заключение, логото с зелена жаба не доказва, че даден хранителен продукт съдържа хербицида атразин. Неправителствената организация, с която е свързано, Rainforest Alliance, заявява, че този пестицид не е разрешен за употреба върху културите, които сертифицира.

Употребата на атразин е забранена в ЕС. Въпреки че храните, произведени от вносни култури, могат да съдържат следи от него, регламентите на ЕС са въвели максимални нива на остатъчни вещества на "подходящо ниско ниво за защита на потребителя".

Тази проверка е публикувана също от AFP Провери.

Всички права запазени. Всяко използване на съдържание на AFP на този уебсайт е предмет на условията за ползване, достъпни на https://www.afp.com/en/terms-use. С достъпа до и/или използването на каквото и да е съдържание на AFP, налично на този бсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с гореспоменатите условия за ползване. Всяко използване на съдържанието на AFP е на ваша изключителна и пълна отговорност.

Tags:
Created by Isabelle Wirth on 2023/04/20 12:22

BROD

Последвайте ни