Продуктовите кодове, започващи с числото 8, не идентифицират генетично модифицирани плодове


Продуктовите кодове, започващи с числото 8, не идентифицират генетично модифицирани плодове

Публикувано петък 10 февруари 2023 17:43

4b0d1d01ff0c2607f4691ad56f4b4580f479a97c-ipad.jpg

Théophile BLOUDANIS / Ede ZABORSZKY / Rossen BOSSEV / AFP Гърция

Eтикетите с номер върху някои плодове и зеленчуци не показват дали те са генно модифицирани продукти (ГМО) или не, противно на това, което се твърди в български статии, споделени над хиляда пъти във Facebook от края на януари 2023 г. насам.  Макар да е вярно, че префиксът "8" първоначално е бил избран от международна организация, за да указва, че продуктът е генетично модифициран, тази маркировка така и не е била използвана, а кодовете на продуктите, започващи с 8, ще се използват за обозначаване на нови продукти в близко бъдеще. ЕС има строги правила за продуктите, съдържащи ГМО, като в съюза е разрешено отглеждането само на генетично модифицирана царевица. Вносът на ГМО продукт в ЕС е позволен, но само с разрешение, а към момента няма разрешени ГМО плодове. 

"Препоръчват да не купуваме банани, ако номерът на лепенката им започва с 8",  гласи заглавието на българска статия, споделена над 280 пъти от 10 януари 2023 г. насам. Подобни твърдения са публикувани и от други уебсайтове като тук или тук или от потребители на Facebook като тук.

Статията съдържа твърдения за стикерите, поставени на някои плодове и зеленчуци, предлагани в магазините.  Според публикацията, "Най-опасно е, когато първата цифра е 8. Това е може би най-важният признак, защото представлява плод, който е бил генетично модифициран и се идентифицира въз основа на пет цифри, първата от които е винаги 8".

9cbe4beec04513c698f95b3d17fb40048499c6dd-ipad.jpg

Скрийншот на публикация, споделяща невярна информация. Направен на 10 февруари 2023 г.

Сходни твърдения се разпространяват и на гръцки, английски и унгарски.

Тази статия обаче е подвеждаща. Ако 5-цифрените кодове, започващи с "9", показват, че продуктът е с биологичен произход, а 4-цифрените кодове показват, че плодът или зеленчукът е отгледан по конвенционален начин, префиксът "8" пред 4-цифрения код не означава, че става въпрос за ГМО продукт.

PLU стикерите не обозначават ГМО

Търсенето в основните търсачки ни позволи да установим, че поредицата от цифри, която се вижда върху стикера на изображението, всъщност е код за търсене на цени, т.нар. PLU (price look-up) код.

Тези поредици от номера се слагат на продукти като плодове, зеленчуци или сортове ядки, от Международната федерация за стандарти за продукти (IFPS). PLU кодовете се използват от "1990 г. насам, за да улеснят, ускорят и прецизират контрола на касовите апарати и инвентара. PLU кодовете се използват за идентифициране на насипни продукти (и свързаните с тях продукти като ядки и билки)", разбираме още от страницата на IFPS.

Тези серии от номера се разпределят на случаен принцип в рамките на сериите 3000 и 4000, а след изчерпването им - в рамките на сериите 83000 и 84000. Например плодовете, които се виждат в статията, споделена в публикацията във Facebook, имат стикер с надпис "4011". Ако потърсите в списъка с PLU кодове на IFPS, той означава "Жълт банан". 

В имейл до AFP от 14 декември 2022 г. Джейн Проктор, председател на Комитета за идентификация на продуктите на IFPS, обясни, че "в един момент "8" е бил определен като номер, който да се добавя към всеки PLU на IFPS, за да се посочи, че продуктът е пресен плод или зеленчук с ГМО". Тя обясни обаче, че този код "никога не е бил използван", тъй като няма много ГМО плодове и зеленчуци и тяхната производствена методология не оказва влияние върху цената им, така че не е имало нужда от специален етикет.

По подобен начин в съобщение за пресата, публикувано през 2015 г., IFPS пише, че "въпреки че префиксът "8" (83000-84999) някога е бил запазен за продукти с ГМО, префиксът никога не е бил използван в търговията на дребно".

Тъй като IFPS се опасяваше, че номерата от сериите 3000 и 4000 в крайна сметка ще бъдат изчерпани, "беше решено, че "8" като водеща пета цифра ще се използва занапред, за да се разшири броят на номерата, които са на разположение при въвеждането на нови продукти на пазара", добави Джейн Проктор.

Така че, когато сериите от 3000 до 4999 бъдат изчерпани, новите разновидности на продуктите ще бъдат кодирани със сериите от 83000 до 84999. Към 13 февруари 2023 г. в онлайн базата данни на IFPS все още няма продукт, кодиран с префикс "8". Кодът "4961" е последният видим код в базата данни. Това е сорт манго

Проктор от IFPS обясни още, че "системата PLU е разработена, за да подпомага търговците на дребно в мястото на продажба (POS), за да гарантира, че продуктът, продаван в насипно състояние, неопакован, може да бъде точно идентифициран на POS и че клиентите плащат правилната сума за продукта". 

Противно на това, което се твърди в изображението, споделено в социалните мрежи, префиксът "8" пред четирицифрен код не информира потребителите, че става въпрос за ГМО продукт.

Истина е обаче, че префиксът "9" пред 4-цифрения код обозначава биологичен продукт, както обяснява IFPS: "Префиксът "9" ще бъде поставен пред 4-цифрения код за конвенционално отглеждани биологични продукти".

На уебсайта на IFPS  не е уточнено дали продукт, който е кодиран с 4 цифри (3000-4000), изрично показва, че е отглеждан с "помощта на торове и технологии от последните 50-ина години", както се твърди в публикациите в социалните медии, въпреки че това означава, че той не е биологичен.

Регулацията на ГМО в България

Както се обяснява в тази брошура от 2022 г., публикувана от Националния център по обществено здраве и анализи, "Законът за генетично модифицирани организми забранява освобождаването на ГМО в околната среда и тяхното отглеждане в България, включително на ГМО, разрешени за пускане на пазара на ЕС с цел отглеждане."

Българският Закон за ГМО е приет през 2005 г. Използването на ГМО в хранителни продукти се регулира от Закона за храните, приет през 2020 г. Съгласно чл. 84, ал. 3, "когато храната съдържа или се състои от ГМО в съотношение над допустимата прагова норма, определена в Регламент (ЕО) № 1830/2003, видът, количественото съдържание, уникалният идентификатор на ГМО и думите "Съдържа ГМО" задължително се изписват на опаковката с размер, не по-малък от 25 на сто от опаковката, с главни букви, с контрастен на останалата част от текста цвят."

Производителите на храни, които не съдържат ГМО, могат на свой ред да поставят върху стоките си етикет "БЕЗ ГМО", според член 85 от същия закон. 

В законодателството изрично се посочва, че "При производството на храни, предназначени за деца, се забранява влагането на продукти и съставки, които се състоят, съдържат или са произведени от ГМО."

Въпреки че ЕС допуска вноса на генетично модифицирани продукти, за тях се изисква разрешение. Списъкът на разрешените продукти може да бъде намерен тук. Сред тях няма плодове,  а единственият зеленчук е захарното цвекло. 

"На територията на ЕС няма разрешени генномодифицирани плодове. Най-често [разрешени, бел.ред.] са соя, царевица, памук, рапица, захарно цвекло и някои микроорганизми" , коментира проф. Цвета Георгиева, ръководител на лаборатория в Националния център по обществено здраве и анализи, в това интервю за bTV, излъчено на 12 януари 2023 г.

Отглеждането на ГМО култури е още по-строго регламентирано, като в момента в ЕС е разрешена само генетично модифицираната царевица. Държавите-членки на ЕС могат да забранят отглеждането на иначе разрешени ГМО култури на национално ниво (както направи България): https://perma.cc/U9NT-CM5Z

02d91472785c17c0d068527fca9ea830a0b243e6-ipad.jpg

База данни за разрешените в ЕС ГМО продукти. Снимка на екрана, направена на 8 февруари 2023 г.

Дори в САЩ, където политиката по отношение на ГМО е много по-либерална от тази в ЕС, се предлагат сравнително малко ГМО плодове, сред които няма банани.

Тази проверка е публикувана също от AFP Провери.

Всички права запазени. Всяко използване на съдържание на AFP на този уебсайт е предмет на условията за ползване, достъпни на https://www.afp.com/en/terms-use. С достъпа до и/или използването на каквото и да е съдържание на AFP, налично на този бсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с гореспоменатите условия за ползване. Всяко използване на съдържанието на AFP е на ваша изключителна и пълна отговорност.

BROD

Последвайте ни