Проект на регламент на ЕС за излезлите от употреба коли e представян заблуждаващо в интернет


Проект на регламент на ЕС за излезлите от употреба коли e представян заблуждаващо в интернет

Публикувано сряда 20 март 2024 16:41

000_34JZ86G-ipad.jpg

На тази снимка, направена на 22 февруари 2024 г., се виждат автомобили в център за рециклиране в Сен Женевиев, Северна Франция.

(Kiran RIDLEY / AFP)

Rossen BOSSEV / Alexis ORSINI / AFP Франция

През юли 2023 г. Европейската комисия предложи да преразгледа своя текст относно "излезлите от употреба превозни средства", за да гарантира по-добро управление на тяхното събиране и рециклиране. В този контекст в неотдавнашни онлайн публикации и статии на различни езици, включително на български, се твърди, че Европейският съюз се готви да забрани ремонта на автомобили "над 15 години". Това е подвеждащо: както Европейската комисия заяви пред Агенция Франс-Прес (AFP), този проект за регламент тепърва предстои да бъде разгледан, но не включва никакви конкретни мерки за автомобилите над 15 години. Експерт по околната среда обясни, че една от целите му е да се направи по-ясно разграничение между употребяваните и излезлите от употреба автомобили, без да забранява на гражданите да ремонтират колите си.

Няколко онлайн статии (тук) на български, появили се от края на януари, внушават, че ЕС планира да забрани ремонтите на автомобили, произведени преди повече от 15 години. 

Такива статии бяха споделени стотици пъти в социалните мрежи, предизвиквайки антиевропейски настроения няколко месеца преди изборите за ЕП. 

"Диктатура! ЕС забранява да се ремонтират и продават коли над 15-годишна възраст", пише потребител и споделя скрийншот на една от публикациите. Твърдението се споделя на български и в Telegram заедно с кратък откъс от американски подкаст.

Подобни подвеждащи публикации бяха споделени и на френски, немски,  румънски или гръцки

cf912d084df244ba37e7a47ba7af90d00e31ee64-ipad.jpg

Снимки на публикации в Telegram (ляво) и Facebook (вдясно), споделящи заблуждаваща информация. Направени на 19 март 2024 г.

През юли 2023 г. Европейската комисия публикува предложение за преразглеждане (архив) на правилата относно кръговостта на автомобилния сектор,  относими  към проектирането на превозни средства и управлението на излезли от употреба превозни средства (ИУМПС).  То не предвижда обаче никакви конкретни мерки за автомобили на възраст над 15 години. 

Потърсен от AFP на 22 януари 2024 г., Адалберт Яхнц, говорител на Европейската комисия, заяви: "В предложението [на Европейската комисия] няма нищо, което да забранява ремонтите на автомобили на възраст над 15 години (или на каквато и да е друга възраст). В този текст не сме предложили нищо, което да се отнася конкретно за автомобили на възраст над 15 години. [...] По-скоро няколко от предложените разпоредби имат за цел да подкрепят възможността за ремонт на автомобили".  

Представителството на Европейската комисия в София също потвърди това пред AFP в имейл от 19 март 2024 г.

Ема Бабин, адвокат специализирал в сферата на околната среда и енергетиката, част от френската кантора Gossement Avocats, също коменитра за AFP на 25 януари 2024 г., , че "този 15-годишен период не съществува в текста". 

000_U69J4-ipad.jpg

На тази снимка, направена на 11 ноември 2017 г., се виждат автомобили Trabant по време на честването на 60-годишнината на автомобила в град Павел Баня.

Dimitar DILKOFFAFP

По-ясно разграничение между употребявани и излезли от употреба превозни средства

Проектът за регламент на Европейската комисия е публично достъпен (архив).

AFP вече опроверга подвеждащите твърдения в началото на декември 2023 г. в статия на английски. Потребители на социалните мрежи твърдяха невярно, че това предложение ще даде възможност на ЕС да "конфискува" и "бракува" автомобили, които не отговарят на новите критерии. 

Предложението има за цел да преразгледа "правилата относно излезлите от употреба превозни средства – целта е да се подобри начинът, по който се третират автомобили, които са неизползваеми или вече не могат да бъдат ремонтирани, за да се избегне замърсяването на околната среда и разхищаването на ценни суровини",  отговори представителството на ЕК в София в имейл до AFP, получен на 19 март 2024 г. В отговора се казва,  че "няма връзка между средната продължителност на живот на автомобилите от 15 години и който и да е елемент в предложението, тъй като предложението няма да регулира автомобилите въз основа на тяхната възраст."

"Така че в предложеното законодателство няма нищо, което би попречило да се ремонтират автомобили на каквато и да е възраст. Напротив, няколко разпоредби имат за цел да улеснят ремонта на автомобили. Винаги можете да направите ремонт на автомобила си, ако желаете", гласи коментарът на представителството на ЕК в София. "Ако обаче притежавате кола, която е повредена и не може повече да се ремонтира, в предложения регламент се посочва, че трябва да се освободите от нея по отговорен начин като я доставите в съоръжение за третиране на отпадъци (вместо например да я оставяте някъде навън или дори в гаража си, където може да изтекат токсични вещества и ценни ресурси)",  добавят в отговора си от представителството на ЕК. 

През 2017 г. от законния пазар са изчезнали 3,8 милиона излезли от употреба превозни средства, гласи доклад на Европейската комисия от 2021 г. (архив). Според Европейската комисия  всяка година в Европа повече от шест милиона превозни средства "достигат края на жизнения си цикъл и се третират като отпадъци".  

"Според нашето проучване за оценка на настоящата директива липсата на яснота за това, какво представлява “излязло от употреба превозно средство“, е една от най-големите празноти в законодателството, която се използва от безскрупулни оператори за заобикаляне на правилата на ЕС",  се казва в писмения отговор на  представителството на ЕК в София до AFP (архив на връзките тук и тук)

Това заяви пред AFP и адвокат Ема Бабин: един изяснен регламент "ще помогне да се предотврати рискът от заобикаляне на разпоредбите за излезлите от употреба превозни средства чрез представянето им като превозни средства втора употреба, когато в действителност те попадат в определението за излезли от употреба превозни средства. Но обратното също е вярно, тъй като това ще предотврати твърде бързото бракуване на превозно средство, което в действителност може да бъде ремонтирано." 

Критерии за определяне на "технически непоправими" превозни средства

В член 3 от предложения (архив) регламент "излязло от употреба превозно средство" или ИУМПС се определя като  "превозно средство, което представлява отпадък" по смисъла на Директива 2008/98/ЕО или на критериите, определящи го като неподлежащо на ремонт с препратка към дефиниция в самия регламент. 

Докато във въпросната директива (архив) се счита, че отпадък е "всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи", в приложението към предложения регламент са изброени множество критерии за определяне на това дали "превозното средство е технически неподлежащо на ремонт".  

Те включват дали превозното средство е "на части или разглобено", "заварено" или "напълно изгоряло".

Дадено превозно средство се счита за технически непоправимо и ако "ремонтът му изисква замяна на двигателя, скоростната кутия, каросерията или шасито, което води до загуба на първоначалната идентичност на превозното средство". 

Това обаче не означава, че на собствениците на превозни средства на възраст над 15 години - или на каквато и да е друга възраст - ще е забранено да ги ремонтират, посочва Ема Бабин. 

"Тук по-скоро става въпрос за случай на собственик, който иска да продаде превозно средство, което отговаря на критериите за непоправимост, посочени в приложението и чиито разходи за ремонт ще бъдат такива, че е под въпрос дали си струва да го запази регистрирано и в движение - особено за купувача. [...]", коментира адвокатката,  добавяйки, че "не бива да се прави заключение [от това предложение за регламент] за забрана на ремонтите...".

Следователно предложеният регламент ще се прилага по-скоро за търговци, които се опитват да продадат даден автомобил като употребяван, докато той технически се счита за излязъл от употреба, отколкото за собствениците на такива автомобили, които биха искали да ги ремонтират за собствена употреба.  

В приложението се съдържат и критерии за "определяне на това дали дадено употребявано превозно средство е ИУМПС", включително фактът, че превозното средство "не може да бъде идентифицирано по никакъв начин, дори чрез идентификационния му номер", че "собственикът му е неизвестен" или че превозното средство "не е преминало задължителния национален преглед за проверка на техническата изправност за повече от две години от датата, на която е бил необходим последният преглед". 

000_9MK6MH-ipad.jpg

Служител в склад за авточасти втора употреба в Роморантен, Централна Франция, 9 септември 2021 г.

Eric PIERMONTAFP

Предложение за регламент, който предстои да бъде приет

При всички положения идеите за изменение на правилата на ЕС относно излезлите от употреба моторни превозни средства засега е само на ниво проект.

Текстът трябва да бъде приет с мнозинство в Парламента и с квалифицирано мнозинство в Съвета.

При тази система на гласуване 55 % от държавите-членки трябва да гласуват "за" (което съответства на 15 от 27-те държави-членки), а държавите-членки, които подкрепят предложението, трябва да представляват най-малко 65 % от населението на ЕС (архив).

Поради това процесът е продължителен: между преговорите и приемането могат да минат няколко месеца или дори години, докато предложеният регламент бъде приет.

"Настоящият проект за регламент може да бъде широко променен от Европейския съвет. Възможно е този текст да се нуждае от някои уточнения, за да се изключат някои категории превозни средства", добавя Ема Бабин. 

Проверките на AFP свързани с околната среда и климата може да видите тук.

Тази проверка е публикувана също от AFP Провери.

Всички права запазени. Всяко използване на съдържание на AFP на този уебсайт е предмет на условията за ползване, достъпни на https://www.afp.com/en/terms-use. С достъпа до и/или използването на каквото и да е съдържание на AFP, налично на този бсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с гореспоменатите условия за ползване. Всяко използване на съдържанието на AFP е на ваша изключителна и пълна отговорност.

BROD

Последвайте ни