БНТ


11.jpg

Българската национална телевизия (БНТ) изгражда екип от проверители на данни като част от усилията за противопоставяне на дезинформацията по проекта БРОД. Проверителите на факти възприемат най-добрите практики в областта, доверявайки се и на опита на AFP.

Като обществена медия основната мисия на БНТ е да образова и да подава коректна и проверена информация. Ето защо разпознаваме борбата с дезинформацията като част от мисията си. Един от основните инструменти за дезинформация са фалшивите новини. Затова екипът по проверка на факти на БНТ има за цел да ги отсее и посочи.

Мисията ни е съсредоточена върху онези твърдения в общественото пространство, които будят спорове и съмнения. Срещаме ги най-често в социалните мрежи, но понякога и в речта на политиците и обществениците.
Когато проверяваме твърдения, търсим винаги първоизточника им и контекста, в който са създадени. Преди да решим дали да проверим дадено твърдение, използваме инструменти, с които измерваме популярността му и правим оценка на аудиторията, към която е насочено, както и степента на въздействие, с която е натоварено. Проверяваме единствено тези твърдения, за които можем да съберем достатъчен набор от доказателства и които сме оценили като толкова популярни, че да имат своя отпечатък върху обществото.

Проверяваме твърдения от всякакви източници без да се влияем от тях в избора си. Възможно е, обаче, да проверяваме повече твърдения от един и същ източник, ако те са набрали достатъчна популярност в общественото пространство. Тъй като работим с факти, не проверяваме лични мнения, нито прогнози за бъдещето.

Tags:

BROD

Последвайте ни