База данни с проверени фалшиви твърдения


DBKF teaser_BG_v1.png

Искате да проучите други интересни проверки на факти? 

Разгледайте Database of Known Fakes (База данни с проверени фалшиви твърдения или съкратено DBKF), разработена от Онтотекст.

Базата данни с проверени фалшиви твърдения DBKF позволява на потребителите да потърсят дали дадено твърдение, изображение или видеоклип вече са били проверени от надеждни източници, включително от кого, кога и как, като се използват технологии с изкуствен интелект, които отиват далеч отвъд търсенето по ключови думи. Това може да бъде особено полезно за професионалистите, които проверяват факти и журналистите като част от техния работен процес, но също така и за критично мислещите хора, които искат да сверят истинността на даден текст или визуален материал. 

Разгледайте DBKF!

-
Забележка: Тази версия на DBKF е разработена като част от финансирания от ЕК проект WeVerify. В рамките на проекта BROD базата данни ще бъде разширена, за да включва проверки на факти на румънски език, както и допълнително съдържание на български език. Това все още е в процес на разработка, така че следете за новости!

Tags:

BROD

Последвайте ни